A girl sitting on a train taking pictures of the lake outside the window.
  1. Koti
  2. Vakuutus
  3. Matka Ja Peruutusvakuutus

Matka- ja peruutusvakuutus

Morrow Bank Mastercard -korttiin sisältyy ilmainen matkavakuutus
Oletko menossa lomalle? Oletko vakuutettu odottamattomilta tapahtumilta ennen matkaa, matkan aikana ja sen jälkeen?
Matka- ja peruutusvakuutus koskee sinua ja perhettäsi enintään 45 päivän matkoilla. Jos matkustat ystäviesi kanssa, enintään kolme muuta matkustajaa sisältyy vakuutukseen

Ehdot


Mitä vakuutus kattaa?

Vakuutuksen tarjoaa Gouda ja se kattaa matkat maailmanlaajuisesti.Vähintään 50 prosenttia matkan kustannuksista on katettava Morrow Bank Mastercard -kortilla ja matkan tulee alkaa pohjoismaista.Vakuutus kattaa seuraavat:
  • Peruutukset
  • Matkatavaroiden viivästykset
  • Onnettomuudet
  • Vuokra-auton omavastuu
  • Sairastuminen matkalla
  • Viiveet
Vakuutus kattaa enintään 45 päivän matkan kortinhaltijalle ja sopimuksen piiriin kuuluville henkilöille.
Lue vakuutusehdot nähdäksesi mitä vakuutus kattaa ja mitä vakuutus ei kata.

Paljon matkavakuutus maksaa?

Matkavakuutus sisältyy Morrow Bankin Mastercard -korttiin. Matka- ja peruutusvakuutuksen käyttämiseksi, sinulla on oltava aktiivinen Morrow Bank Mastercard-kortti. Vähintään 50 prosenttia matkan kustannuksista on katettava Morrow Bank Mastercard -kortilla ja matkan tulee alkaa Pohjoismaista.

Kenelle matkavakuutus kuuluu ja kenet se kattaa?

Vakuutus kattaa kortinhaltijan, kortinhaltijan perheen tai enintään kolme muuta matkustajaa. Jos muita matkustajia on enemmän kuin kolme, korvataan kolme nuorinta. Muiden matkustajien on noudatettava samaa matkareittiä, matkustusaikaa ja pysyttävä samassa paikassa kuin vakuutetun kortinhaltija.