A hand being held up
 1. Koti
 2. Vakuutus
 3. Maksuturva
 4. Lainasuoja Lainaturvavakuutus

Lainasuoja - Lainaturvavakuutus

Ryhmäetuvakuutuksen tuotetiedot Lainasuoja. Voimassa 01.01.2021 alkaen. On tärkeää, että luet nämä tuotetiedot, joissa kerrotaan lyhyesti vakuutuksesta. Sinulla on lain mukaan oikeus saada nämä tiedot, että voit tehdä päätöksen vakuutussopimuksesta ja arvioida vakuutustarpeen.
KOMF.VI.G.L-(v1.3)Vakuutusehdot ovat kokonaisuudessaan saatavilla tästä.

Miten lainasuojavakuutus toimii?

Vakuutusta tarjotaan Morrow Bankin asiakkaille, jotka ovat tehneet lainasopimuksen. Se auttaa maksamaan sen lainan kustannukset, jota vakuutus koskee, jos sairastut, jäät työttömäksi tai kuolemantapauksessa.

Vakuutuksen myöntämisen edellytykset – Kuka voi saada Lainasuojan?
Vakuutusta ottaessasi vahvistat, että:
 • olet täyttänyt 18 vuotta ja olet alle 65-vuotias
 • olet kirjoilla Suomessa ja Kelan tai vastaavan norjalaisen, tanskalaisen tai ruotsalaisen laitoksen sairausvakuutuksen piirissä
 • olet ollut vakituisessa työssä tai yrittäjänä vähintään 18 viikkotunnin työajalla vähintään edeltäneiden 180 päivän ajan. Koeaika voidaan laskea mukaan 180 päivään, jos koeajalta on siirrytty keskeytyksettä vakituiseen työsuhteeseen. Työntekijällä tarkoitetaan vakituisessa tai määräaikaisessa työssä olevaa henkilöä, jonka sopimukseen perustuva työsuhteen pituus on vähintään 12 kuukautta. Yrittäjällä tarkoitetaan sinua, joka harjoitat yritystoimintaa ja työskentelet yrityksessä, jonka toimintaa verotetaan kokonaan tai osittain sinun elinkeinotoimintanasi.
 • olet täysin työkykyinen siten, että:
 • suoritat työtehtäväsi esteittä
 • et ole oikeutettu korvaukseen sairauden tai tapaturman vuoksi
 • et saa palkkatukea etkä tee sopeutettua työtä sairauden tai tapaturman vuoksi.
 • et ole saanut korvausta sairauden tai tapaturman vuoksi yli 30 peräkkäiseltä päivältä hakemuksen jättämistä edeltäneiden 360 päivän aikana.
 • sinulla ei tietosi mukaan ole sairautta tai vammaa eikä sinua ole kohdannut tapaturma, joka voi aiheuttaa sairauslomaa.
 • sinua ei ole irtisanottu, et ole saanut irtisanomisilmoitusta etkä ole tietoinen tulevasta irtisanomisesta tai irtisanomisilmoituksesta.
Tietoisuuteen samaistetaan tieto, joka on ollut yleisesti saatavilla työpaikalla/yrityksessä tai julkisuudessa, sekä se, että sinun on ollut perusteltua olettaa työttömyyden riskin olevan olemassa.

Sinun on täytettävä vakuutuksen myöntämisen edellytykset, että voit ottaa vakuutuksen. Jos olet ottanut vakuutuksen, vaikka et täytä vakuutuksen myöntämisen edellytyksiä, vakuutus ei välttämättä ole voimassa.

Paljonko vakuutus maksaa?

Vakuutusmaksu maksetaan jälkikäteen. Vakuutusmaksun suuruus on 0,3 prosenttia jäljellä olevasta saldosta kuun lopussa. Jos jäljellä olevan lainasi määrä on esimerkiksi 2 000 euroa, vakuutusmaksusi on 6 euroa kuukaudessa.

Milloin vakuutus tulee voimaan?

Vakuutus on voimassa hakemuksen lähettämistä seuraavasta päivästä lähtien edellyttäen, että vakuutus voidaan myöntää ja laina on maksettu sinulle. Sama koskee vakuutuksesi korottamista.
Vakuutussopimus on voimassa yhden kuukauden. Ellei kumpikaan osapuoli irtisano vakuutussopimusta, sitä jatketaan BNP Paribas Cardifin ilmoittamilla ehdoilla kuukausi kerrallaan.
BNP Paribas Cardifilla on oikeus muuttaa ehtoja ja vakuutusmaksua vakuutusajan lopussa.

Vakuutussuojan edellytysaika

Vakuutussuojan edellytysaika on se aika, joka vakuutuksen on oltava voimassa ennen kuin vakuutussuoja alkaa. Vakuutuksesta ei makseta korvausta, jos sairastut tai jäät työttömäksi vakuutussuojan edellytysaikana. Vakuutussuojan edellytysaika lasketaan vakuutuksen alkamispäivästä. Vakuutussuojan edellytysaika on alentuneen työkyvyn ja sairaalassaolon osalta 90 päivää.

Vakuutussuojan edellytysaikaa ei sovelleta kuolemantapaukseen. Lainan korottamista seuraa uusi vakuutussuojan edellytysaika korotetun osan osalta.

Karenssiaika

Karenssiaika on vakuutustapahtumaa välittömästi seuraava ajanjakso, jona et saa korvausta vakuutuksesta. Alentuneen työkyvyn (sairausloma) ja työttömyyden karenssiaika on 30 päivää. Karenssiaika on sairaalassaolon osalta 7 päivää. Vakavaan sairauteen ja kuolemantapaukseen ei sovelleta karenssiaikaa.

MITÄ VAKUUTUS KATTAA?

Vakuutussuojan edellytysaika
(laskettu vakuutuksen voimaantulopäivästä)
Karenssiaika (laskettu vahinkotapahtumasta)
Työttömyys
Vakuutuksesta maksetaan korvausta, jos jäät kokonaan ja vastentahtoisesti työttömäksi vakuutuskauden aikana.
Vastentahtoisen työttömyyden osalta kuukausikorvaus on joko laskutetun kuukausisumman enimmäissumma irtisanomistasi tai irtisanomisestasi varoittamista edeltävänä kuukautena tai 2 prosenttia jäljellä olevasta lainan määrästä irtisanomistasi tai irtisanomisestasi varoittamista edeltävänä päivänä. Vakuutuksesta maksetaan korvausta, jos jäät kokonaan ja vastentahtoisesti työttömäksi vakuutuskauden aikana.
Vastentahtoisen työttömyyden osalta kuukausikorvaus on joko laskutetun kuukausisumman enimmäissumma irtisanomistasi tai irtisanomisestasi varoittamista edeltävänä kuukautena tai 2 prosenttia jäljellä olevasta lainan määrästä irtisanomistasi tai irtisanomisestasi varoittamista edeltävänä päivänä.
90 päivää30 päivää
Täysin alentunut työkyky
Vakuutuksesta maksetaan korvausta, jos menetät työkykysi kokonaan vakuutusaikana.

Kuukausikorvaus alentuneen työkyvyn ja sairaalassaolon ajalta on summa, joka vastaa joko suurinta laskutettua kuukausisummaa vakuutustapausta edeltävänä kuukautena tai kahta prosenttia jäljellä olevasta lainasummasta vakuutustapausta edeltävänä päivänä.

Kuukausikorvaus voi olla enintään 1 500 euroa kuukaudessa korkeintaan 12 kuukauden ajan (360 päivää) vakuutustapausta kohti ja yhteensä 36 kuukautta (1 080 päivää) vakuutuskaudella laskettuna yhteen sen ajan kanssa, jona olet saanut korvausta työttömyydestä. Vakuutuksesta ei korvata viivästyskorkoja tai muita vastaavia maksuja.
90 päivää30 päivää
Sairaalassaolo
Vakuutuksesta maksetaan korvausta, jos joudut alentuneen työkyvyn vuoksi sairaalahoitoon karenssiaikana. Vakuutustapahtuman päivä on ensimmäinen päivä, jolloin olet sairaalahoidossa. Korvaus lasketaan sen kuukausikorvauksen mukaan, joka on joko korkein kuukausisummasi tai 2 prosenttia jäljellä olevasta lainasta. Korvausta voidaan maksaa enintään 23 päivältä vakuutustapahtumaa kohti tai yhteensä 69 päivältä vakuutuskauden aikana.
90 päivää7 päivää
Vakava sairaus
Vakuutuksesta maksetaan korvausta, jos joudut alentuneen työkyvyn vuoksi sairaalahoitoon karenssiaikana. Vakuutustapahtuman päivä on ensimmäinen päivä, jolloin olet sairaalahoidossa. Korvaus lasketaan sen kuukausikorvauksen mukaan, joka on joko korkein kuukausisummasi tai 2 prosenttia jäljellä olevasta lainasta. Korvausta voidaan maksaa enintään 23 päivältä vakuutustapahtumaa kohti tai yhteensä 69 päivältä vakuutuskauden aikana.
90 päivää0 päivää
Kuolemantapaus
Kuolemantapauksessa maksetaan summa, joka vastaa kuolemantapauksen päivänä jäljellä olevaa lainan määrää (enintään 50 000 euroa). Vakuutuksesta ei korvata viivästyskorkoja tai muita vastaavia maksuja.Kuolemantapauksessa maksetaan summa, joka vastaa kuolemantapauksen päivänä jäljellä olevaa lainan määrää (enintään 50 000 euroa). Vakuutuksesta ei korvata viivästyskorkoja tai muita vastaavia maksuja.
0 päivää0 päivää

Kuukausierä on se summa, jonka maksat kuukausittain vakuutetusta lainasta, sisältäen koron, hallinnointimaksun ja mahdollisen lyhennyksen.

Jäljellä oleva laina on se summa, joka lainasopimuksen mukaan on vielä maksettava, kun korvausta lasketaan.

Korvaus maksetaan Morrow Bankille ja vähennetään lainastasi.

ESIMERKKEJÄ SIITÄ, MITÄ VAKUUTUS EI KORVAA

Poikkeukset on kuvattu kokonaisuudessaan vakuutusehdoissa.

Et saa korvausta työttömyydestä, jos
 • sinut oli vakuutuksen ottaessasi irtisanottu tai tiesit tulevasta irtisanomisesta/irtisanomisilmoituksesta, konkurssista tai yrityssaneerauksesta
 • joudut työttömäksi, sinut irtisanotaan tai sinulle annetaan irtisanomisilmoitus vakuutussuojan edellytysaikana
 • joudut työttömäksi määräaikaisen työsuhteen päättymisen jälkeen
 • joudut työttömäksi määräaikaisesta työsuhteesta, jonka kestoksi on sovittu alle 12 kuukautta tai
 • irtisanoudut itse tai työsuhde päättyy sinun ja työnantajan välisestä sopimuksesta.
Yrittäjälle maksettavan korvauksen ehtona on, että työttömyyskassa tai Kela on myöntänyt sinulle täyden korvauksen. Lisäksi ehtona on, että korvausta ei ole myönnetty yrityksen toiminnan keskeyttämisen perusteella.

Yksi edellytys korvauksen saamiselle työttömyyden yhteydessä on, että olet työmarkkinoiden käytettävissä. Vastentahtoiseen työttömyyteen perustavana työttömyysaikana sinun on oltava työmarkkinoiden käytettävissä. Korvausta maksetaan, jos työttömyyskassa tai Kela maksaa sinulle täyttä työttömyyskorvausta edellyttäen, että täytät edellytykset oikeudesta työttömyyskassan maksamaan korvaukseen.

Et saa korvausta alentuneesta työkyvystä tai sairaalassaolosta, joka
 • ajoittuu vakuutussuojan edellytysaikaan
 • johtuu sairaudesta, tartunnasta, vammasta tai oireesta, joka on ilmennyt ennen vakuutuksen voimaantuloa, vaikka diagnoosi olisi voitu tehdä vasta vakuutuksen voimaantulon jälkeen. Korvausta ei makseta myöskään vaivoista, jotka liittyvät tällaisiin sairauksiin, tartuntoihin, vammoihin tai oireisiin.
 • liittyy alkoholin, huumausaineiden, unilääkkeiden tai muiden lääkkeiden väärinkäyttöön
 • johtuu psyykkisistä sairauksista tai oireyhtymistä tai käyttäytymishäiriöistä, esimerkiksi masennuksesta, uupumuksesta, stressiin liittyvistä vaivoista tai ahdistuneisuushäiriöstä.
Yksi edellytys korvauksen saamiselle alentuneen työkyvyn yhteydessä on, että KELA maksaa sinulle täyttä korvausta.

Korvausta ei makseta vakavasta sairaudesta, jonka aiheuttaa
 • ihosyöpä (paitsi invasiivinen pahanlaatuinen melanooma), leviämätön in situ -syöpä (carcinoma in situ) tai HIV-infektion yhteydessä esiintyvät kasvaimet 
 • syövän tyyppi, joka on histologisesti luokiteltu alttiiksi (esim. trombosytemia ja polysytemia rubra vera)
 • syöpätyyppi, joka on pahanlaatuisuuden rajoilla, tai syöpätyyppi, jonka pahanlaatuisuusaste on alhainen 
 • eturauhasen kasvain, jollei kasvaimen histologinen Gleason-luokitus ole yli 6 pistettä tai levinneisyys TNM-luokituksen mukaan vähintään T2N0M0 
 • krooninen lymfaattinen leukemia, ellei sen ole histologisessa tutkimuksessa todettu edenneen vähintään Binet’n luokituksen A-vaiheeseen 
 • ohimenevä iskeeminen kohtaus tai vertebrovaskulaarinen iskeeminen kohtaus
 • sydän- ja verisuonitauti ilman sydäninfarktia, joka hoidetaan pallolaajennuksella (PCI) 
Korvausta ei makseta myöskään vakuutussuojan edellytysaikana ilmenevästä vakavasta sairaudesta. Vakavasta sairaudesta maksetaan korvausta ainoastaan kerran.

Korvausta ei makseta kuolemantapauksesta, joka
 • johtuu siitä, että vakuutettu tekee itsemurhan vuoden kuluessa vakuutuksen voimaantulosta tai uudelleen voimaan saattamisesta, paitsi jos on oletettava, että vakuutus on otettu ilman itsemurha-ajatusta
 • johtuu sairaudesta, tartunnasta, vammasta tai oireesta, joka on ilmennyt ennen vakuutuksen voimaantuloa, vaikkei sitä olisi voitu diagnosoida ennen vakuutuksen voimaantuloa. Korvausta ei myöskään makseta kuolemantapauksesta, joka liittyy tällaiseen sairauteen, tartuntaan, vammaan tai oireeseen.
 • sattuu vuoden kuluessa vakuutuksen voimaantulosta ja liittyy alkoholin, huumaavien aineiden tai unilääkkeiden tai muiden lääkeaineiden väärinkäyttöön.

Peruutusoikeus ja irtisanominen
Sinulla on oikeus peruuttaa tehty vakuutussopimus 30 päivän kuluessa siitä, kun olet vastaanottanut vakuutuskirjan ja ehdot. Jos haluat käyttää peruutusoikeuttasi, voit ottaa yhteyttä Morrow Bankiin. Tällöin maksettu vakuutusmaksu palautetaan eikä vakuutuksen katsota tulleen voimaan.

Voit irtisanoa vakuutussopimuksen milloin tahansa. Irtisanomisesta on ilmoitettava Morrow Bankille.

Koska vakuutuksen voimassaolo päättyy?
Vakuutus on voimassa enintään sen kuukauden loppuun, joka edeltää kuukautta, jonka aikana sinä täytät 65 vuotta. Vakuutuksen suoja työttömyyden ja alentuneen työkyvyn vuoksi päättyy sitä ennen, jos et enää ole työelämässä, esimerkiksi eläkkeellejäämispäivänäsi.

Vakuutuksen päättymiseen liittyvät määräykset löytyvät vakuutusehdoista. Voit irtisanoa vakuutuksen milloin tahansa. Irtisanomisesta on kirjallisesti ilmoitettava Morrow Bankille

VAKUUTUKSENANTAJAT

BNP Paribas Cardif Livförsäkring AB, yritystunnus 516406-0559, on vakuutuksenantaja kuolemantapaussuojan osalta. BNP Paribas Cardif Försäkring AB, yritystunnus 516406-0567, on vakuutuksenantaja muiden vakuutussuojaperusteiden osalta.

Yhtiöihin viitataan tässä yhdessä nimellä BNP Paribas Cardif, ja niiden toimipaikka on Göteborgissa. Osoite: Box 24110, 400 22 GÖTEBORG, RUOTSI. Sähköposti: info@bnpparibascardif.se.

Yhtiöiden vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskevat kertomukset (SFCR) ovat saatavilla www.bnpparibascardif.se

Vakuutusedustus ja asiakaspalvelu
Vakuutuksen välittäjänä ja hallinnoijana toimii Morrow Bank. Osoite on P.O. Box 448, 1327 Lysaker, Norja. Vakuutus välitetään BNP Paribas Cardifin puolesta. Morrow Bank ei anna henkilökohtaisiin tarpeisiin perustuvia neuvoja. Morrow Bank on Norjan finanssivalvontaviranomaisen Finanstilsynetin rekisterissä, ja sillä on oikeus välittää vakuutuksia. Tämän tiedon voi tarkistaa Finanstilsynetiltä, jonka osoite on Postboks 1187 Sentrum, 0107 Oslo ja puhelinnumero 22 93 98 00, tai forsikringsagentregistretistä www.finanstilsynet.no. Morrow Bank saa BNP Paribas Cardifilta korvausta vakuutusten välittämisestä ja hallinnoinnista. Korvaus koostuu kahdesta osasta: provisiosta, joka on 60 prosenttia vakuutusmaksusta, sekä vakuutuksen mahdollisesti tuottamaan voittoon perustuvasta osasta. Voitto lasketaan ansaittujen vakuutusmaksujen summasta sen jälkeen, kun niistä on vähennetty muun muassa hallinnointi- ja korvauskäsittelykulut, maksetut vahingonkorvaukset ja maksettu palkkio. Morrow Bankilla on oikeus voittoon, joka on 60–72 prosenttia kaikista ansaituista vakuutusmaksuista, ja 72 prosenttia ylittävältä osalta sillä on oikeus 65 prosenttiin voitosta.

Jos et ole tyytyväinen vakuutusten välitykseen ja hallinnointiin, ota yhteyttä osoitteeseen asiakaspalvelu@morrowbank.fi

BNP Paribas Cardif on vastuussa asiakkaalle aiheutuvasta puhtaasta varallisuusvahingosta, jos sellainen syntyy sen seurauksena, että Morrow Bank laiminlyö lainmukaisia velvollisuuksiaan.

Korvauskäsittelystä vastaa BNP Paribas Cardif.

Ryhmäetusopimus
BNP Paribas Cardif ja Morrow Bank ovat tehneet vakuutusryhmäetuussopimuksen. Sinun ja BNP Paribas Cardifin välillä on tehty vakuutussopimuksia.
Muutoksen haku
BNP Paribas Cardifin Valituslautakunta
Jos et ole tyytyväinen palveluun, voit ottaa kirjallisesti yhteyttä osoitteeseen
Sähköposti: info@bnpparibascardif.se
BNP Paribas Cardifs Klagomålsnämnd, Box 24110, 400 22 GÖTEBORG Ruotsi

BNP Paribas Cardifin Korvaushakemuslautakunta
Jos et ole tyytyväinen vahinkoasiassa saamaasi korvauspäätökseen, voit saattaa korvauspäätöksen BNP Paribas Cardifin Korvaushakemuslautakunnan käsiteltäväksi. Osoite on
BNP Paribas Cardifs Skadenämnd, Box 24110, 400 22 GÖTEBORG Ruotsi.

Vakuutusyhtiön päätös voidaan saattaa myös seuraavien tahojen käsiteltäväksi:
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta (FINE)
Porkkalankatu 1
00180 HELSINKI
Puh: 09 6850 120, sähköposti info@fine.fi www.fine.fi

Kuluttajariitalautakunta
Hämeentie 3
PL 306
00531 HELSINKI
Puh: 029 566 5200, sähköposti kril@oikeus.fi www.kuluttajariita.fi

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn, sinun tulee olla yhteydessä maistraatin kuluttajaneuvontaan.

Yleinen tuomioistuin (www.oikeus.fi)
Vakuutusasia voidaan saattaa myös yleisen tuomioistuimen ratkaistavaksi. Useimmiten kanne nostetaan vasta, kun ratkaisua on haettu Vakuutus- ja rahoitusneuvonnalta.

Valvontaviranomainen ja laki
Morrow Bankin ja BNP Paribas Cardifin valvontaviranomainen on Finanssivalvonta Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa. Etämyyntisopimusten osalta valvontaviranomaisena toimii myös Kilpailu- ja kuluttajavirasto. Vakuutussopimukseen ja vakuutusedustukseen sovelletaan Suomen lakia, kuten esimerkiksi vakuutussopimuslakia, lakia vakuutusedustuksesta ja kuluttajansuojalakia. Asiakasviestinnän kieli on suomi, ja tuotetiedot ovat saatavilla suomeksi. Toimivaltainen tuomioistuin on suomalainen yleinen tuomioistuin.

Henkilötietojen käsittely
BNP Paribas Cardif käsittelee henkilötietojasi voidakseen arvioida vakuutushakemustasi ja hallinnoida vakuutustasi. Henkilötietojen käsittelyn lailliset perusteet ovat muun muassa oikeudellisten velvollisuuksiemme täyttäminen sekä sopimusvelvollisuuksien täyttäminen. Henkilötiedoilla tarkoitamme muun muassa yksilöinti-, terveys- ja vakuutustietojasi. Voimme luovuttaa henkilötietojasi yhteistyökumppaneillemme, viranomaisille, yhteiseen vahinkorekisteriin tai muille vakuutusyhtiöille. Henkilötietoja ei säilytetä pidempään kuin on välttämätöntä velvollisuuksiemme täyttämiseksi. Tietosuoja-asetuksen nojalla sinulla on muun muassa oikeus vaatia tietoja sinusta keräämistämme henkilötiedoista tai pyytää niiden oikaisua tai poistamista.
Lisätietoa henkilötietojesi käsittelystä, oikeuksistasi, henkilötietovastaavasta ja tietosuojavastaavasta on osoitteessa www.bnpparibascardif.se/henkilotiedot.

KAUPPASAARTO JA SANKTIOT

BNP Paribas Cardif ei tarjoa vakuutussuojaa tai vahingonkorvausta, joka on ristiriidassa YK:n, Euroopan unionin tai muun paikallisen viranomaisen päättämien sanktioiden tai kauppasaartojen kanssa. Tämä koskee myös Yhdysvaltojen määräämiä sanktioita ja kauppasaartoja niin kauan, kuin ne eivät ole ristiriidassa eurooppalaisten tai paikallisten lain säännösten kanssa.

Jos sinulla on kysyttävää
Vakuutusta koskevissa yleisissä kysymyksissä voit ottaa yhteyttä Morrow Bankin asiakaspalveluun soittamalla numeroon 09 424 52 288 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen asiakaspalvelu@morrowbank.fi. Ilmoitetussa vahinkoasiassa ja tai vahinkojen käsittelyä koskevissa yleisissä kysymyksissä voit ottaa yhteyttä vahinkokäsittelijääsi tai vahinko-osastoon soittamalla numeroon 09 251 37 541 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen cardif@crawco.fi.